สัมมนาหนังสือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์และการขายหนังสือ

สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ (SOP) และการประกาศข่าวประเสริฐผ่านการขายหนังสือ ที่โบสถ์พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร วันที่ 22-23 ก.ค. 2022

ฝ่ายบรรณกร (การพิมพ์), ศจ. สามารถ วงศ์นภาไพศาล – รายงาน, July 24, 2022 at 7:58 am


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *