การประชุม Adventist World Radio 360 Advisory

การประชุม Adventist World Radio 360 Advisory รับฟังคำบรรยายตามลิงค์นี้
Digital Evangelism | Reaching The World For Christ – by Hope Channel Facebook
https://fb.watch/esp4iQpPCj/
https://fb.watch/esp5UqIpHg/
https://fb.watch/esp6NJcZ5v/
https://fb.watch/esp7mMDDvY/
https://fb.watch/esp7U-nmUR/
https://fb.watch/esp8zdI-zT/
https://fb.watch/esp9rXP_yO/
https://fb.watch/espa3ZYsgi/
https://fb.watch/espaRVMuY8/

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, July 24, 2022 at 9:23 am


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *