นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานโบสถ์ฝางเทิง

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงาน กาวา ณ โบสถ์ฝางเทิง ภายใต้การดูแลของ ศจ. สุนทร คูณสว่าง ได้ฝึกฝนเรียนรู้ประสบการณ์ในโบสถ์ เช่น การสอนภาษาอังกฤษ บริการชุมชน เยี่ยมเยียนพี่น้องผู้เชื่อ สอนพระคัมภีร์ เทศนา นำประกอบพิธีมหาสนิท การประกาศผ่านรายการวิทยุ เยี่ยมเยียนผู้ฟังวิทยุ ฯลฯ


ร่วมประกอบพิธีมหาสนิท

เยี่ยมเยียนพี่น้องผู้เชื่อ

สอนภาษาอังกฤษ บริการชุมชน และการเยี่ยมเยียมติดตามของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก (AIU)

โบสถ์ฝางเทิง, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, July 23, 2022 at 7:43 pm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *