Tag: โบสถ์ศรีคีรีรักษ์

  • โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจิตวิญญาณบ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

    เมื่อ 34 ปีก่อน ดร. ศิโรจน์ โสรัจจกุล มีโอกาสไปกับกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยมิชชั่น และศาสนาจารย์สมชัย ชื่นจิตร ไปพัฒนาหมู่บ้านปางสังกะสี ได้สร้างห้องน้ำสี่ห้อง แทงค์น้ำ และตรวจสุขภาพให้ชาวบ้าน ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ครั้งนี้ท่านได้ระดมทุนและแรงศิษย์เก่า (เก่ามาก เก่าปานกลาง และศิษย์ปัจจุบัน) เพื่อไปสร้างหลังคาโบสถ์ ทาสี ทำแทงค์น้ำใหม่ และตรวจสุขภาพพร้อมแจกถุงยังชีพอีกมากมายให้ชาวบ้าน สองวันแรกมีการเปลี่ยนหลังคา ทาสีและเยี่ยมคนป่วย คืนสุดท้ายเรามีบริการตรวจสุขภาพ

  • อัศจรรย์เกิดกับโบสถ์ศรีคีรีรักษ์

    อัศจรรย์เกิดกับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านศรีคีรีรักษ์ โดยการทรงประทานสติปัญญาแก่ผู้รับใช้ที่ร้อนรน จากที่ข้าพเจ้าได้ย้ายมารับใช้พระเจ้าและปฏิบัติหน้าที่ที่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านศรีคีรักษ์ (ปางสังกะสี) เมื่อปี 2019 ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ทำงานตามที่ได้ตั้งใจไว้โดยการออกเยี่ยมสมาชิกในหมู่บ้านซึ่งมีประมาณ 55 หลังคาเรือนในทุกๆเย็น ซึ่งได้ปฏิบัติเช่นนี้ประมาณ 1-2 ครอบครัวต่อวันในทุกวัน ดูเหมือนการทำงานก็ดำเนินไปเรื่อยๆตามปรกติ จากนั้นข้าพเจ้าพร้อมด้วยภรรยา(นางพิมพา กมลาสน์กมุท)ได้เดินทางขึ้นไปยังบนยอดเขาที่อยู่เหนือหมู่บ้าน ซึ่งสามารถมองเห็นหมู่บ้านได้ทั้งหมด และเราทั้งสองจึงคุกเข่าลงและอธิฐานอุทิศตัวเราเองและหมู่บ้านที่มองเห็นอย่างชัดเจนนั้นให้แก่พระเจ้าให้พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์เพื่อเรา จากนั้นไม่นานก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของคริสตจักรไปในทิศทางที่ดีขึ้น สังเกตุดูได้จาก (๑) สมาชิกเริ่มแสดงออกถึงการรับใช้มากยิ่งขึ้นบวกกับที่ข้าพเจ้าพยายามสร้างเขาเหล่านั้นให้เป็นสาวก, (๒) อีกอันหนึ่งที่มองเห็นชัดเจนคือการคืนสิบลดและเงินถวายเติบโตจากเดิมไปอย่างมาก พอเข้าปี 2020 โควีด-19 ระบาดหนัก หมู่บ้านปิดตัวเอง การเข้าเยี่ยมสมาชิกแทบเป็นไปไม่ได้เลย มิหนำซ้ำสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มี ไฟฟ้าก็ไม่มี การเยี่ยมเยียน การสอนพระคัมภีร์ การพบปะชาวบ้านและสมาชิก ส่วนใหญ่เกิดขึ้นตอนเย็น การทำงานก็ยิ่งลำบากมากยิ่งขึ้น แต่พระเจ้ามีหนทางของพระองค์เสมอ สิ่งเลวร้ายกลายเป็นดีพระเจ้าประทานสติปัญญาโดยที่ข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์ในการทำงานกับทางหน่วยงานราชการมาก่อนเลยเข้าไปช่วยทางหมู่บ้านและยให้คำปรึกษาในบางเรื่องจึงทำให้ความตึงเครียดระหว่างตัวอาจารย์และผู้นำหมู่บ้านที่ไม่ค่อยจะลงรอยนั้นคลายลง จึงกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆดีขึ้น จากนั้นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นเมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าวิทยุสื่อสารขนาด 5 วัตที่สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย จึงได้เข้าไปหาซื้อมาใช้ซึ่งมีชาวบ้านก็ใช้ก่อนหน้านี้แล้วประปราย จึงได้ชวนสมาชิกทุกครอบครัวซื้อมาใช้แล้วเราก็ใช้วิทยุเหล่าในการเยี่ยมเยียนและนมัสการผ่านวิทยุนี้ในทุกๆเย็นเวลา20.00 น. และการนมัสการในวันสะบาโตด้วย หลังจากนั้นชาวบ้านที่ไม่ใช่สมาชิกก็เข้ามาฟังการนมัสการของพวกเราเป็นประจำและยังเรียกวอ.มาขอให้ข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อพวกเขาในทุกการนมัสการด้วย ผลที่มีการเปลี่ยนแปลงของคริสตจักรก็คือมีผู้เข้ามารับเชื่อพระผู้เป็นเจ้าอย่าต่อเนื่องพร้อมทั้งผู้ที่รับบัพติศมาจำนวน 14 คน และจากการเติบโตขึ้นของเงินถวายซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ถึง 103 เปอร์เซ็นต์…