อัศจรรย์เกิดกับโบสถ์ศรีคีรีรักษ์

อัศจรรย์เกิดกับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านศรีคีรีรักษ์

โดยการทรงประทานสติปัญญาแก่ผู้รับใช้ที่ร้อนรน

จากที่ข้าพเจ้าได้ย้ายมารับใช้พระเจ้าและปฏิบัติหน้าที่ที่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านศรีคีรักษ์ (ปางสังกะสี) เมื่อปี 2019 ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ทำงานตามที่ได้ตั้งใจไว้โดยการออกเยี่ยมสมาชิกในหมู่บ้านซึ่งมีประมาณ 55 หลังคาเรือนในทุกๆเย็น ซึ่งได้ปฏิบัติเช่นนี้ประมาณ 1-2 ครอบครัวต่อวันในทุกวัน ดูเหมือนการทำงานก็ดำเนินไปเรื่อยๆตามปรกติ จากนั้นข้าพเจ้าพร้อมด้วยภรรยา(นางพิมพา กมลาสน์กมุท)ได้เดินทางขึ้นไปยังบนยอดเขาที่อยู่เหนือหมู่บ้าน ซึ่งสามารถมองเห็นหมู่บ้านได้ทั้งหมด และเราทั้งสองจึงคุกเข่าลงและอธิฐานอุทิศตัวเราเองและหมู่บ้านที่มองเห็นอย่างชัดเจนนั้นให้แก่พระเจ้าให้พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์เพื่อเรา

จากนั้นไม่นานก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของคริสตจักรไปในทิศทางที่ดีขึ้น สังเกตุดูได้จาก (๑) สมาชิกเริ่มแสดงออกถึงการรับใช้มากยิ่งขึ้นบวกกับที่ข้าพเจ้าพยายามสร้างเขาเหล่านั้นให้เป็นสาวก, (๒) อีกอันหนึ่งที่มองเห็นชัดเจนคือการคืนสิบลดและเงินถวายเติบโตจากเดิมไปอย่างมาก

พอเข้าปี 2020 โควีด-19 ระบาดหนัก หมู่บ้านปิดตัวเอง การเข้าเยี่ยมสมาชิกแทบเป็นไปไม่ได้เลย มิหนำซ้ำสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มี ไฟฟ้าก็ไม่มี การเยี่ยมเยียน การสอนพระคัมภีร์ การพบปะชาวบ้านและสมาชิก ส่วนใหญ่เกิดขึ้นตอนเย็น การทำงานก็ยิ่งลำบากมากยิ่งขึ้น แต่พระเจ้ามีหนทางของพระองค์เสมอ สิ่งเลวร้ายกลายเป็นดีพระเจ้าประทานสติปัญญาโดยที่ข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์ในการทำงานกับทางหน่วยงานราชการมาก่อนเลยเข้าไปช่วยทางหมู่บ้านและยให้คำปรึกษาในบางเรื่องจึงทำให้ความตึงเครียดระหว่างตัวอาจารย์และผู้นำหมู่บ้านที่ไม่ค่อยจะลงรอยนั้นคลายลง จึงกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆดีขึ้น

จากนั้นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นเมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าวิทยุสื่อสารขนาด 5 วัตที่สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย จึงได้เข้าไปหาซื้อมาใช้ซึ่งมีชาวบ้านก็ใช้ก่อนหน้านี้แล้วประปราย จึงได้ชวนสมาชิกทุกครอบครัวซื้อมาใช้แล้วเราก็ใช้วิทยุเหล่าในการเยี่ยมเยียนและนมัสการผ่านวิทยุนี้ในทุกๆเย็นเวลา20.00 น. และการนมัสการในวันสะบาโตด้วย หลังจากนั้นชาวบ้านที่ไม่ใช่สมาชิกก็เข้ามาฟังการนมัสการของพวกเราเป็นประจำและยังเรียกวอ.มาขอให้ข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อพวกเขาในทุกการนมัสการด้วย ผลที่มีการเปลี่ยนแปลงของคริสตจักรก็คือมีผู้เข้ามารับเชื่อพระผู้เป็นเจ้าอย่าต่อเนื่องพร้อมทั้งผู้ที่รับบัพติศมาจำนวน 14 คน และจากการเติบโตขึ้นของเงินถวายซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ถึง 103 เปอร์เซ็นต์

จากนั้นเข้าสู่ปี2021ข้าพเจ้าก็ได้งบประมาณจากสำนักงานมิชชั่นจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อสถานีวิทยุระบบ FM. ซึ่งรัศมีในการส่งประมาณ 1.8 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมทั้งหมู่บ้านได้ ข้าพเจ้าก็จัดรายการวิทยุให้พวกเขาได้ฟังวันละสองรอบ รอบเช้าเวลา 6.00 น – 7.00 น รอบเย็นเวลา 18.00 น – 19.00 น วันอาทิตย์ – วันศุกร์ พร้อมทั้งนมัสการเย็นเวลา 20.00 น.ด้วยวิทยุสื่อสาร (วอ) ทุกๆวัน ในวันเสาร์เราจะจัดรายการตามปรกติทุกเสาร์โดยออกอากาศทางสถานีและทางวิทยุสื่อสารพร้อมๆกัน ผลจากการใช้เครื่องมือสื่อสารนี้ทำให้คริสตจักรเติบโตมากขึ้นโดยมีผู้เชื่อใหม่เข้ามาอย่างขาดสาย ถึงแม้สถานการณ์ของโรคระบาดทำให้ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสไปเยี่ยมสมาชิกและชาวบ้านที่สนใจ แต่งานของพระองค์กำลังดำเนินไปข้างหน้าโดยมีผู้รับบัพตีสมาจำนวน 18 คน และเงินถวายเติบโตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปี 2021 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 278.79 เปอร์เซ็นต์

ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าถึงแม้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ พระเจ้ามีหนทางของพระองค์ในการพัฒนาให้คริสตจักรของพระองค์เจริญได้ด้วยการถวายตัวของผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าขอเสริมกำลังเพื่อนผู้รับใช้ทุกๆท่านว่า หากเราทำเต็มกำลังแล้วความงอกงามของคริสตจักรนั้นอยู่ที่อำนาจของพระองค์

 

อ.บี  กมลาสน์กมุท

ศิษยาภิบาล

คริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านศรีคีรีรักษ์

 

 

 

 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *