โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจิตวิญญาณบ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

สรุปโครงการปางสังกะสี
1-5 กุมภาพันธ์ 2023

เมื่อ 34 ปีก่อนผมมีโอกาสไปกับกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยมิชชั่นและศาสนาจารย์สมชัย ชื่นจิตร ไปพัฒนาหมู่บ้านปางสังกะสี เราสร้างห้องน้ำสี่ห้อง แทงค์น้ำ และตรวจสุขภาพให้ชาวบ้าน ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ครั้งนี้เราได้ระดมทุนและแรงศิษย์เก่า (เก่ามาก เก่าปานกลาง และศิษย์ปัจจุบัน) เพื่อไปสร้างหลังคาโบสถ์ ทาสี ทำแทงค์น้ำใหม่ และตรวจสุขภาพพร้อมแจกถุงยังชีพอีกมากมายให้ชาวบ้าน สองวันแรกเราเปลี่ยนหลังคา ทาสีและเยี่ยมคนป่วย คืนสุดท้ายเรามีการตรวจสุขภาพ

เรารู้สึกประทับใจกับทีมงานที่ขยันขันแข็งในการทำงานจากเช้าจนค่ำและคนในหมู่บ้านที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี ขอบคุณอาจารย์จิรกิตติ์ เฮ่อชินคุปต์ ศจ. วินัย วจนะผาสุกและศจ.โยนา ปัญญาจารย์ ที่ช่วยประสานงานด้านก่อสร้างและอื่นๆ อาจารย์พยอมและกลุ่มสตรีในการจัดเตรียมอาหาร อาจารย์สุนิษา เรื่องรายการ คุณสกาวินีเรื่องการเงิน อาจารย์ภุมรินเรื่องสุขภาพ และผู้ร่วมงานทุกท่าน

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก SEUM (Southeastern Asia Union Mission) นำโดยศาสนาจารย์สมชัย ชื่นจิตร โบสถ์จีน ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซียแปซิฟิก และคุณอุดมสำหรับเงินบริจาค ขอบคุณอีกหลายคนโดยเฉพาะศิษย์เก่ามิชชั่นมากมายที่บริจาคเพื่อโครงการนี้ไม่มีทุกท่านคงไม่ประสบความสำเร็จครับ

จากวิทยาลัยมิชชั่น สู่มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซียแปซิฟิก จิตวิญญาณของการพัฒนายังคงดำเนินต่อไปครับ ขอบพระคุณและขอพระเจ้าอวยพระพรครับ

ดร. ศิโรจน์ โสรัจจกุล
หัวหน้าโครงการ

นักศึกษาศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาเอเชียแปซิกฟิก, จิรเมธ สงัดสากล (กาวา) – รายงาน, February 1, 2023