ค่ายเยาวชนกะเหรี่ยง

ค่ายเยาวชนกะเหรี่ยง

โบสถ์บ๊องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี, ศจ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่ – รายงาน, January 3, 2023