ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2022 ณ ศาลาแม่ริม รีสอร์ต ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่

ผู้อำนวยการฝ่ายศาสนาจารย์, ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ – รายงาน, July 13, 2022 at 4:18 pm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *