คณะผู้บริหารเยี่ยมอธิษฐานโบสถ์สุรินทร์

ขอขอบคุณคณะผู้บรหารทุกท่านมากสำหรับการมาเยี่ยมเยียนอธิษฐานหนุนใจให้กำลังใจพี่น้อง และอธิษฐานเป็นพิเศษสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าอ. ณิชชา ดอนสูงเนิน และคุณเจนในการรับใช้พระเจ้าที่โบสถ์สุรินทร์ อ. เมือง จ. สุรินทร์ ขอพระเจ้าอวยพระพรคณะอาจารย์ทุกท่าน

โบสถ์สุรินทร์, อ. ณิชชา คอนสูงเนิน – รายงาน, July 11, 2022 at 1:30 pm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *