คณะบริหารเยี่ยมโบสถ์หงอนไก่

ขอขอบคุณคณะบริหารทุกท่านที่มาเยี่ยมหนุนใจพี่น้องโบสถ์หงอนไก่ อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ และได้อธิฐานเผื่องานรับใช้พระเจ้าที่นี่ ขอพระเจ้าอวยพรในการเดินทางไปเยี่ยมโบสถ์แห่งต่อไปให้ได้รับความปลอดภัย

โบสถ์หงอนไก่, อ. เสาวณีย์ เกิดพร้อม – รายงาน, July 11, 2022 at 1:22 pm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *