ผู้บริหารได้เยี่ยมโบสถ์อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ผู้บริหารสำนักงานมิชชัน นำโดย ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋นได้มาเยี่ยมโบสถ์อุบลราชธานี นมัสการหนุนใจและร่วมพูดคุยผู้รับใช้พระเจ้า

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *