การประชุม 5 องค์กรร่วมจัดพิธีถวายพระพร

การประชุม 5 องค์กรศาสนาคริสต์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2022 เพื่อวางแผนการจัดนมัสการพระเจ้า พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราชาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256 ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2022 ณ สภาคริสตจักรในประเทศ สะพานหัวช้าง

ฝ่ายสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, June 16, 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *