การเยี่ยมเยียนและอธิษฐานอวยพร

ฝ่ายบริหารสำนักงานมิชชัน ได้เยี่ยมเยียนเพื่ออำนวยพร

พิธีวางศิลารากโรงงานคุณวาสนา จาง

ฝ่ายบริหารสำนักงานมิชชัน, ศจ. คริษธิ์ ท่อมงกุฎ – รายงาน, June 19, 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *