กิจกรรมสอนพระคัมภีร์เด็ก

กิจกรรมสอนพระคัมภีร์เด็กในวันสะบาโต เด็กๆ ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซู

โบสถ์นาดู่, อ. ณฐมน เสนคำสอน – รายงาน, June 18, 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *