กิจกรรมการเยี่ยมโซนเหนือ 1 – 2

กิจกรรมการเยี่ยมเยียนโซนภาคเหนือโซน 1 -2 ระหว่างวันที่ 3-12 มิถุนายน 2022 ผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่าย ได้รับการต้อนรับและมีความยินดี และได้ร่วมนมัสการในวันสะบาโตที่ 11 มิถุนายน 2022

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, June 11, 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *