บรรยากาศการนมัสการโบสถ์ทุ่งมหาเจริญ

บรรยากาศการนมัสการโบสถ์ทุ่งมหาเจริญ


โบสถ์ทุ่งมหาเจริญ, อ. สังดิบุตร ปัญญาวรรณ์ – รายงาน, June 4, 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *