สถานีวิทยุ กิจกรรมเยี่ยมเยียน และการถวายพระพร

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน โบสถ์อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมทั้งกิจกรรมบริการชุมชน สถานีวิทยุ การเยี่ยมเยียนพี่น้องสมาชิก


โบสถ์อุบลราชธานี, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, June 9, 2022 at 8:02 pm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *