พันธกิจของมิชชันนารี บ้านเคียง ภูเก็ต

ในปี 2021 มีพันธกิจในโบสถ์น้อยมาก ผมคิดว่าจะทำอะไรดี พระเจ้าเปิดประตูสำหรับทุกคนให้ได้ยินข่าวสารผ่าน หนุนใจครอบครัวสมาชิกโบสถ์อวุโสที่ได้เสียชีวิตไปมีผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนได้รับของที่ระลึกและหนังสือเกี่ยวกับคำพยากรณ์ เป็นวิธีของพระเจ้า เพราะหัวใจที่แข็งเหล่านั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสัมผัสเมื่อพวกเขาได้อ่านหนังสือเหล่านั้น

ปีนี้ประตูสวรรค์เปิดสำหรับมิชชันนารี ทันตแพทย์ (หมอฟัน) ชาวอเมริกา 2 คน ก่อนที่จะมาถึง พวกเขาพูดคุยกับคณะกรรมการโบสถ์จะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง พวกเขามีพันธกิจอยู่ 3 แห่งและโบสถ์ของเรามีเด็กอยู่ 10-15 คนชุมชนใกล้โบสถ์ คำอธิษฐานมีพลัง พระเจ้าทรงเปิดประตูสำหรับพันธกิจ มี 3 คนร่วมนมัสการกับพี่น้องที่นั่น จากผู้ที่ได้รับการเชิญชวนให้เข้าฟังข่าวประเสริฐในการเปิดประชุมประกาศ

มีรายงานการรับบัพติศมา 1 คน | GO พันธกิจการประกาศทั่วโลก | Loreto Jr Ortibano Nanta

 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *