Tag: Loreto Jr Ortibano Nanta

  • พันธกิจของมิชชันนารี บ้านเคียง ภูเก็ต

    ปีนี้ประตูสวรรค์เปิดสำหรับมิชชันนารี ทันตแพทย์ชาวอเมริกา 2 คน ก่อนที่จะมาถึง พวกเขาพูดคุยกับคณะกรรมการโบสถ์จะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง พวกเขามีพันธกิจอยู่ 3 แห่งและโบสถ์ของเรามีเด็กอยู่ 10-15 คนชุมชนใกล้โบสถ์ คำอธิษฐานมีพลัง พระเจ้าทรงเปิดประตูสำหรับพันธกิจ มี 3 คนร่วมนมัสการกับพี่น้องที่นั่น จากผู้ที่ได้รับการเชิญชวนให้เข้าฟังข่าวประเสริฐในการเปิดประชุมประกาศ