Tag: โบสถ์สุรินทร์

  • คณะผู้บริหารเยี่ยมอธิษฐานโบสถ์สุรินทร์

    ขอขอบคุณคณะผู้บรหารทุกท่านมากสำหรับการมาเยี่ยมเยียนอธิษฐานหนุนใจให้กำลังใจพี่น้อง และอธิษฐานเป็นพิเศษสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าอ. ณิชชา ดอนสูงเนิน และคุณเจนในการรับใช้พระเจ้าที่โบสถ์สุรินทร์ อ. เมือง จ. สุรินทร์ ขอพระเจ้าอวยพระพรคณะอาจารย์ทุกท่าน

  • การแบ่งปันเพื่อสร้างมิตร โบสถ์สุรินทร์

    แบ่งปันเพื่อสร้างมิตร โบสถ์สุรินทร์ ปลูกผักเพื่อไห้เพื่อนที่ไกล้โบสถ์มาเก็บกินฟรี นำผักที่ปลูกแจกจ่ายไห้ผู้คนที่ป่วยอยู่ไกล้-ไกล เพื่อสร้างมิตรและเป็นพยาน แจกข้าวสารไห้สมาชิกโบสถ์ที่ยากจน แจกข้าวสารและเสื้อไห้สมาชิกและแขกทุกคนที่มาร่วมประชุม แจกมุ้งไห้สมาชิกที่มีฐานะยากจน แจกเครื่องมือช่วยเดินไห้ผู้ป่วยพิการ | อ. สังดิบุตร ปัญญาวรรณ์ | โบสถ์สุรินทร์ | อีสานโซน 2 | 16 กุมภาพันธ์ 2022