Tag: จิรกิตติ์ เฮ่อชินคุปต์

  • โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจิตวิญญาณบ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

    เมื่อ 34 ปีก่อน ดร. ศิโรจน์ โสรัจจกุล มีโอกาสไปกับกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยมิชชั่น และศาสนาจารย์สมชัย ชื่นจิตร ไปพัฒนาหมู่บ้านปางสังกะสี ได้สร้างห้องน้ำสี่ห้อง แทงค์น้ำ และตรวจสุขภาพให้ชาวบ้าน ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ครั้งนี้ท่านได้ระดมทุนและแรงศิษย์เก่า (เก่ามาก เก่าปานกลาง และศิษย์ปัจจุบัน) เพื่อไปสร้างหลังคาโบสถ์ ทาสี ทำแทงค์น้ำใหม่ และตรวจสุขภาพพร้อมแจกถุงยังชีพอีกมากมายให้ชาวบ้าน สองวันแรกมีการเปลี่ยนหลังคา ทาสีและเยี่ยมคนป่วย คืนสุดท้ายเรามีบริการตรวจสุขภาพ