Category: Global Mission

 • การประกาศทั่วประเทศไทย

  การประกาศทั่วประเทศไทย

  กิจกรรมการประกาศข่าวดี “พระคริสต์เพื่อประเทศไทย” ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส มีผู้รับเชื่อในพระเยซูคริสต์ใหม่กว่า 400 ทั่วประเทศ กิจกรรมนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม และได้จัดขึ้นในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 30 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการบอกเล่าข่าวดีเรื่องพระเยซูให้แก่พี่น้องคนไทย ร่วมทั้งเป็นการสร้างกำลังใจแก่ผู้รับใช้ และพี่น้องผู้เชื่อให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำจากสำนักงานมิชชั่นต่างๆ ในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิกใต้ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ร่วมทั้งครอบครัวร่วม 100 ท่าน ซึ่งได้อาสามาช่วยประกาศข่าวดีในครั้งนี้

 • KAS New Opening Year 2022

  ศูนย์ศึกษาพระคริสตธรรม ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยไม้แป้น โดยมีเยาวชนหนุ่มสาวกะเหรี่ยงจำนวน 33 คน เดินเข้ามาศึกษาพระคัมภีร์หลักสูตร 2 ปี ขอให้ทุกท่านอธิษฐานเผื่อศูนย์แห่งนี้ที่ผลิตผู้รับใช้ภาคสนาม

 • การทำงานในเมืองใหญ่

  [et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.3.2″][et_pb_row _builder_version=”4.3.2″][et_pb_column _builder_version=”4.3.2″ type=”4_4″][et_pb_image src=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/09/1.-A2-asianWoman-A0-scaled.jpg” _builder_version=”4.3.2″ url=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/09/1.-A2-asianWoman-A0-scaled.jpg” hover_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_image src=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/09/3.-A2-Man-A0-scaled.jpg” _builder_version=”4.3.2″ url=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/09/3.-A2-Man-A0-scaled.jpg” hover_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_image src=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot-2021-09-29-161442.jpg” _builder_version=”4.3.2″ url=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot-2021-09-29-161442.jpg” hover_enabled=”0″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]