ศูนย์พระคริสตธรรมกะเหรี่ยง-KAS (Karen Adventist Seminary) ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยไม้แป้น ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 4014 ต. มหาวัน อ. แม่สอด จ. ตาก 63110  ได้ทำการเปิดการศึกษาหหลักสูตรพระคริสตธรรม 2 ปี รุ่นที่ 3 ประจำปี 2022-2024 แล้ว โดยมีนักเรียนจำนวน 33 คน เยาวชนหนุ่มสาวเหล่านี้ได้ค้นหาตัวเองในการรับใช้พระเจ้า แต่ด้วยศักยภาพยังมีไม่เพียงพอสำหรับการท้าทายความรู้อันมากมายที่โลกมีทำให้บดบังข่าวสารแห่งความจริงของพระเจ้า พวกเขาจึงขอออกจากสังคมโลกเฮฮา มาสู่สังคมโลกสงบเพื่อศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้า ฝึกฝนตนเองให้ภาชนะใช้การได้ในพันธกิจรับใช้ของพระเจ้าเปิดเผยความจริงสู่โลกอนาคตต่อไปได้


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *