พิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.09 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ฝ่ายสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, August 18, 2022 at 12:53 pm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *