คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วประเทศได้ร่วมใจกันจัดพิธีอธิษฐานถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันสะบาโตที่ 13 สิงหาคม 2565

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, August 17, 2022 at 11:43 am


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *