กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์จะนะ

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจะนะได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

โบสถ์จะนะ สงขลา, ศจ. ธนา หาญสุวรรณชัย – รายงาน, August 16, 2022 at 11:04 am


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *