กลุ่มนักร้องสตรีโบสถ์เอกมัย

กลุ่มนักร้องสตรีโบสถ์เอกมัย ร่วมซ้อมร้องเพลงยามบ่ายวันสะบาโต

โบสถ์เอกมัย, ศจ. วิรชัย อเนกคุณวุฒิ – รายงาน, August 10, 2022 at 3:23 pm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *