วันแม่แห่งชาติ สตรีคริสตชนไทย 5 องค์กร

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันที่มีความหมาย และมีความสำคัญยิ่งต่อปวงชนชาวไทยที่จะได้เทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ทางสตรีคริสตชนไทย 5 องค์กร ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงได้จัดงาน พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “สตรีจิตอาสา” ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2022 ณ วัดเซนต์หลุยส์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติสตรีที่ได้สละแรงกาย และแรงใจในการทำงานเพื่อผู้อื่น โดยในงานมีผู้รับโล่รวม 12 ท่าน ซึ่งสตรีเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ได้มีผู้เข้าร่วมรับโล่อยู่ 2 ท่าน คือ คุณรัศมี นครังสุ และคุณอารี พิพัฒนวัฒนากุล

ในงานนี้ วงดนตรีสยามไวโอลิน ได้รับเกียรติให้ไปร่วมบรรเลงเพลงเปิดงานด้วย ขอบคุณพระเจ้าที่เด็กๆ กลุ่มสตรี รวมถึงบุรุษบางท่าน ได้สละเวลามาช่วยเหลืองานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านในการทำงานรับใช้พระเจ้า

ผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจสตรี, คัทลียา ขัติยะ – รายงาน, August 8, 2022 at 10:31 am


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *