ขอบคุณพระเจ้าโครงการสร้างโบสถ์นิมิตใหม่

ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของพระองค์ที่เติบโตเพื่อเตรียมผู้คนให้พร้อมต้อนรับการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์ ขอพี่น้องผู้เชื่อได้อธิษฐานเผื่อโครงการสร้างคริสตจักรใหม่แห่งนี้ด้วย สถานที่ตั้งโบสถ์อยู่ที่ ถ. นิมิตใหม่ ซ. 40 คลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/xggdVuziKQ2NhCiv6

โบสถ์นิมิตใหม่, ศจ. เสกศักดิ์ เกียรติยรรยง – รายงาน, August 1, 2022 at 3:55 pm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *