การประชุมเตรียมการประกาศ

การประชุมเตียมการประกาศข่าวดีแก่พี่น้องในประเทศไทย เพื่อแบ่งปันพระพรและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2022

สำนักงานมิชชัน, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, July 19, 2022 at 9:12 pm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *