เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พี่น้องคริสตจักรและผู้นำคริสตชนไทยทั้ง 5 องค์กร ได้เข้าร่วมนมัสการสรรเสริญพระเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2022 ดูวิดีโอ  https://youtu.be/XXo2N3gEYtw

สำนักงานมิชชัน, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, July 13, 2022 at 7:39 am


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *