คณะบริหารเยี่ยมโบสถ์หนองไฮน้อย

คณะบริหารเยี่ยมโบสถ์หนองไฮน้อย ได้เห็นพี่น้องคนรุ่นใหม่ดูแลคริสตจักร

โบสถ์หนองไฮน้อย, อ. เคน เหลาเคน – รายงาน, July 11, 2022 at 1:40 pm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *