กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเด็ก

กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ ทำให้มีโอกาสพูดคุยถึงเรื่องพระเจ้าให้ผู้ปกครองที่นั่งรอรับลูกๆComments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *