โอกาสร่วมทำงานกับโรงเรียนนานาชาติเอกมัย

ตำแหน่งงานว่าง

โรงเรียนนานาชาติเอกมัยเปิดรับสมัคร เพื่อพิจารณาเมื่อมีตำแหน่งว่าง ประวัติย่อ/CV ของคุณจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเราเป็นเวลา (6) เดือน EIS พร้อมตอบคำถามและข้อสงสัยที่คุณมีเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงาน ขั้นตอนการสมัคร และปัญหาการรับรอง เราสนับสนุนและยินดีรับใบสมัครจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดตำแหน่งงานตามลิงค์ต่อไปนี้) https://www.eis.ac.th/employment-opportunities/

ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัครทุกคน:

หากใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้กับโรงเรียนนานาชาติเอกมัย กรุณาส่งใบสมัครและประวัติย่อ / CV พร้อมสำเนาใบรับรองผลการเรียน และประกาศนียบัตร ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องจากมหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิต) ส่งมาให้ผู้อำนวยการได้ที่ director@eis.ac.th สำเนาส่งให้ฝ่ายบุคคลได้ที่ hr@eis.ac.th

[button link=”https://www.eis.ac.th/employment-application-form/” color=”green”] Click Here to Apply for Position[/button]

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, คารม พรมอุทิศ – รายงาน, June 28, 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *