วันสตรีกลุ่มอ่อนนุช

กลุ่มอ่อนนุช ในวันพันธกิจสตรี ทางกลุ่มของเราให้สตรีทุกคนมีส่วนในการแบ่งปันคำพยานส่วนตัวและหนุนใจผ่านข้อพระคำภีร์คนละหนึ่งคำพยานและพระคำภีร์หนึ่งข้อ

กลุ่มอ่อนนุช, อ. รัศมี นครังสุ – รายงาน, June 11, 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *