กิจกรรมพัฒนาโบสถ์และการทำป้ายหน้าโบสถ์

กิจกรรมพัฒนาและการทำป้ายโบสถ์ทุ่งมหาเจริญ ขอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้และครอบครัวที่เพิ่งย้ายไปประจำที่นั่นและกิจกรรมการพัฒนาโบสถ์ต่างๆ


โบสถ์ทุ่งมหาเจริญ, อ. สังดิบุตร ปัญญาวรรณ์ – รายงาน, June 17, 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *