วันสตรีโบสถ์อุบลราชธานีและกิจกรรมถวายพระพร

วันสตรีโบสถ์อุบลราชธานีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


กิจกรรมแบ่งปันผลิตภัณฑ์ชุมชนยากันยุงแก่พี่น้องผู้เชื่อ

โบสถ์อุบลราชธานี, อ. ชุมพล สาโรชทอง – รายงาน, June 11, 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *