การเปิดโบสถ์อย่างเป็นทางการ

วันสะบาโตแรกที่โบสถ์มหาวิทยาลัยฯ เปิดเป็นทางการ ช่วงปิดเทอม แยกนมัสการไทย-อังกฤษ … วันนี้สมาชิกโบสถ์มาร่วมนมัสการ – ศึกษาพระคัมภีร์


โบสถ์มหาวิทยาลัย, ศจ. สุรเชษฐ์ อินสม – รายงาน, June 11, 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *