อ.อุดม อ.เกรียงศักดิ์ คุณน้ำผึ้ง และทีมงานได้มาเยี่ยมโบสถ์หนองนกเขียน

ขอขอบคุณอ.อุดมและอ.เกรียงศักดิ์ คุณน้ำผึ้ง และทีมงาน ที่ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจและส่งเสริมงานพันธกิจคริสตจักรที่หนองนกเขียน


โบสถ์หนองนกเขียน, อ. บุญรอด ศรียา – รายงาน, June 9, 2022 at 8:28 pm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *