มอบหนังสือNEWSTART ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

มอบหนังสือNEWSTART ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ

ชมรมนักธุระกิจ, ดร. กฤษฎ์ ฉันทจิรพร – รายงาน, June 8, 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *