กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕


โบสถ์ปางเกี๊ยะ

โบสถ์เชียงใหม่มัธยม

โบสถ์แม่สาใหม่

คริสตจักรโซนภาคเหนือ 1, ศจ.วินัย วจนะผาสุข – รายงาน, June 6, 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *