การเยี่ยมผู้รับใช้ในโซน หลังสถานการณ์โควิดลดลง

การเยี่ยมผู้รับใช้ในโซน หลังสถานการณ์โควิดลดลง

คริสตจักรภาคเหนือโซน 4, อ. พันธวัช วิวรณ์รัตนชัย – รายงาน, June 8, 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *