พิธีไว้อาลัยสมาชิกโบสถ์

พิธีไว้อาลัยสมาชิกโบสถ์

ศจ. จิราภาส ชาวพิทักษ์
คริสตจักรโซนภาคเหนือ 4


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *