การศาสนิกสัมพันธ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ผมได้มีโอกาสมาบันทึกเทปรายการวิทยุ Fm 95.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ในโครงการศาสนิกสัมพันธ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในหัวข้อ “ประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานด้านศาสนิกสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนา” ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

ขอขอบคุณท่านอาจารย์คงกฤช อิ่มกมล ที่ได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานด้านศาสนิกสัมพันธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอพระเจ้าทรงอำนวยพรในราชกิจของพระองค์อย่างเกิดผล อาเมน

อ. ประเสริฐ วิวรณ์ชุษณะ
รายงานเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2022