การบันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี

คณะกรรมการฝ่ายถวายพระพรชัยมงคลขององค์การศาสนาต่างๆ ทำการบันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2022 เวลา 14.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง กรุงเทพฯ โดยผู้แทนศาสนาร่วมบันทึกเทป ได้แก่ ศาสนาอิสลาม อาจารย์ ประสานศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี , ศาสนาคริสต์ ศาสนาจารย์นิรัติศัย อ้ายปั๋น ประธานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส แห่งประเทศไทย และศาสนาซิกข์ นายเดวินเดอร์ซิงห์ ทักราล กรรมการบริหารสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *