อธิษฐานเผื่อโครงการสร้างโบสถ์ม่อนยะ

ขอบคุณพี่น้องโบสถ์ม่อนยะ (ห้วยน้ำจาง) ที่ช่วยเตรียมพื้นที่สำหรับสร้างโบสถ์
พี่น้องมีความกระตือรือร้นที่จะได้เห็นโบสถ์หลังใหม่ แต่ยังขาดงบประมาณในการสร้างอยู่ ขอผู้เชื่อได้ช่วยอธิษฐานเผื่อโครงการสร้างโบสถ์ม่อนยะด้วย

อ. เจตน์ เซียนหยาง
รายงานเมื่อ 8 พฤษภาคม 2022

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *