การอธิษฐานศิษยาภิบาลใหม่ประจำโบสถ์บางพระ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2022 ประธานสำนักงานมิชชัน ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์ และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมพี่น้องโบสถ์บางพระ และอธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลใหม่ สร้างความอิ่มใจแก่ทุกคน ที่ได้ร่วมนมัสการในวันสะบาโตนี้

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *