กิจกรรมรอรับเสด็จ โบสถ์อุบล

กรมการศาสนาชื่นชมที่มาร่วมงานรับเสด็จ​​ ร.10 และเห็นเราได้โพสท์ข่าวลงในเพจของข่าวสารอุบล
เพราะว่ามีเด็กเล็ก จึงมีช่างภาพจากหลายที่มาขอถ่ายรูป ทำให้คิดถึงขอพระคัมภีร์​ 1ทิโมธี​ 2 ​และได้ไปนั่งรอตอน 5 โมงเย็น หลังกลับจากโบสถ์​นาดี​ โดยไม่มีเสื้อสีเหลือง ขอบคุณ​พระเจ้าที่ได้เปิดตัวให้เขารู้จักรโบสถ์​และโรงเรียนมิชชั่น​ โดยผ่านทางภาพและคนที่มารับเสด็จ ขอพระเจ้าอวยพร

1 เหตุ​ฉะนั้น​ก่อน​สิ่ง​อื่น​ใด ข้าพเจ้า​ขอร้อง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ให้​วิงวอน​อธิษฐาน​ทูล​ขอ และ​ขอบ​พระ​คุณ​เพื่อ​คน​ทั้ง​ปวง​ 2 เพื่อ​กษัตริย์​ทั้ง​หลาย​และ​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​มี​ตำแหน่ง​สูง เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​เงียบๆ และ​สงบ​สุข​ใน​ทาง​ธรรม​และ​อย่าง​นอบ​น้อม​ 3 การ​กระทำ​เช่นนี้​เป็น​การ​กระทำ​ที่​ดี และ​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า​พระ​ผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา​ 4 ผู้​ทรง​มี​พระ​ประสงค์​ให้​คน​ทั้ง​ปวง​รอด และ​ให้​รู้​ความ​จริง​ 5 ด้วย​เหตุ​ว่า​มี​พระ​เจ้า​องค์​เดียว และ​มี​คน​กลาง​แต่​ผู้​เดียว​ระหว่าง​พระ​เจ้า​กับ​มนุษย์ คือ​พระ​เยซู​คริสต์​ผู้​ทรง​สภาพ​เป็น​มนุษย์ (1ทธ. 2:1-5)

อ. ชุมพล สาโรชทอง

1 พฤษภาคม 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *