ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน ผ่านทางซูม สำหรับผู้รับใช้และสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 23 เมษายน 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *