พิธีเปิดหน้าดินเพื่อสร้างหอพักและอาคารอเนกประสงค์ โบสถ์นครหลวง

ผู้บริหารและผู้นำจากสำนักงานมิชชัน เข้าร่วมและนำใน เพื่อฝึกอบรมอาสาประกาศข่าวดี ทั้งในประเทศไทยและจากพี่น้องประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2022 – อ. ชัยวัฒน์ กรรัตน์ศักดิ์ โบสถ์นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา | ASAP

ดูภาพเพิ่มเติม


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *